Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
BOLOGNA Bilgi Sistemi
 Üniversite Hakkında  
 • Kurumsal Bilgiler
 • Akademik Birimler
 • Öğrenciler İçin Genel Bilgiler
 • Erasmus Beyannamesi (İngilizce)
 • Ulusal Yeterlilikler
 • Bologna Süreci
 • Resim Galerisi

 
 Üniversitemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur.

Üniversitemizde 40 farklı ülkeden yabancı uyruklu öğrenci kayıtlı olup, 8000'in üzerinde tam zamanlı öğrencimiz öğrenim görmektedir. 

Üniversitemiz kuruluş aşamasında,

 • Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesi,
 • Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu,
 • Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü,

Akademik Birimlerinden oluşmuştur.

Üniversitemiz 2017 yılında 8 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretimine devam etmektedir


FAKÜLTELER

 • İŞLETME FAKÜLTESİ
 • MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • TIP FAKÜLTESİ
 • TURİZM FAKÜLTESİ
 • DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ENSTİTÜLER

 • FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

 • AKSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
 • ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK YÜKSEKOKULU
 • ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU
 • GAZİPAŞA MUSTAFA RAHMİ BÜYÜKBALLI MESLEK YÜKSEKOKULU
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUKestel Mahallesi Konya Çimento Caddesi No:80 Alanya Antalya/TÜRKİYE
 Copyright ©Proliz Yazılım